اولین اوپراتور مجازی تلفن همراه ایران

شرکت کیش‌سل‌پارس که به عنوان اولین اپراتور مجازی کشور از اوایل آذر، سیم‌کارت‌های خود با پیش شماره ۰۹۹۹ را وارد

ادامه